4. Andere gebruikers van fietspaden mogen de veiligheid en gezondheid van de fietser niet in gevaar brengen.

Denk hierbij aan ruiters en hondenbezitters die hun dier niet onder controle hebben, hondenbezitters die door onoplettendheid een riem dwars over het fietspad spannen, voertuigen met verbrandingsmotoren. Dergelijke zaken dienen verbannen te worden van het fietspad. En in geen geval mag het fietspad gebruikt worden als parkeerplaats of 'servicestrook'.