Universele Verklaring van de Rechten van de Fietser

De Universele Verklaring van de Rechten van de Fietser heeft de volgende uitgangspunten:

Voertuigen hebben geen rechten. Mensen hebben rechten. Zowel fietsen als motorvoertuigen zijn slechts machines om mensen te vervoeren. Niemand kan meer rechten eisen omdat hij of zij in een groter, duurder of zwaarder voertuig rijdt. Alle weggebruikers hebben gelijke rechten.

Fietsers nemen veel minder publieke ruimte in, maken nauwelijks geluid, stoten geen fijnstof en andere gevaarlijke stoffen uit en verbruiken veel minder energie dan gebruikers van motorvoertuigen. Aangezien een fietser per afgelegde kilometer veel minder beslag legt op schaarse hulpbronnen, betekent gelijke rechten voor elke weggebruiker meer prioriteit voor de fietser dan voor de gebruiker van een motorvoertuig.

We leven in een tijd van slinkende olievoorraden, de klimaatverandering, de bevolkingsgroei en verstedelijking, een groeiend bewustzijn van de schadelijke effecten op de gezondheid van luchtvervuiling, lawaai en bewegingsarmoede. De fiets is het beste en meest toegankelijke middel dat we hebben om deze problemen aan te pakken.

Om deze redenen mag de fietser nooit als tweederangs burger behandeld worden in het verkeer. In de praktijk is dit echter heel vaak wel het geval, zelfs in erkende 'fietslanden' als Nederland of Denemarken. De rechten in deze verklaring vatten samen wat nodig is om de fietser de rechten te geven die hem of haar toekomen.

De rechten zijn zoveel mogelijk 'technologieneutraal' geformuleerd. Over de hele wereld wordt gefietst, onder de meest uiteenlopende omstandigheden door mensen van alle leeftijden en van allerlei achtergronden. Wat de beste manier is om de rechten te garanderen verschilt van plaats tot plaats. Bovendien, wat nu de best beschikbare oplossing is voor een zeker vraagstuk, zal in de toekomst wellicht achterhaald worden door een nóg betere oplossing. De toelichting op de rechten geven voorbeelden van goede en slechte oplossingen, maar dit is slechts ter illustratie. De rechten zelf pleiten voor de best beschikbare oplossing voor elke situatie, gegeven de specifieke omstandigheden.

Bekijk de rechten